Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Włókiennictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
    Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Łódzka
    Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów
    Ocena: pozytywna

Automatyka – Standardy kształcenia

Otwarte i zamknięte układy sterowania. Własności podstawowych elementów i układów automatyki w procesach włókienniczych i odzieżowych - proporcjonalnych, inercyjnych pierwszego rzędu, całkujących, różniczkujących, oscylacyjnych. Regulacja i regulatory w zastosowaniach włókienniczych i odzieżowych - regulatory ciągłe, regulacja dwustawna, sterowanie logiczne, regulatory cyfrowe. Jakość układów automatycznej regulacji - błędy regulacji: statyczne i dynamiczne, stabilność. Synteza układów regulacji w procesach włókienniczych i odzieżowych - identyfikacja obiektów, nastawy regulatorów, korekcja dynamiczna. Elementy robotyki - czujniki i napędy robotów przemysłowych. Elementy automatyzacji procesów włókienniczych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/