Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Włókiennictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
    Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Łódzka
    Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów
    Ocena: pozytywna

Metrologia włókiennicza – Standardy kształcenia

Klasyfikacja tekstyliów. Własności technologiczne i użytkowe tekstyliów. Wzorce i narzędzia miernicze. Metody miernicze bezpośrednie i pośrednie. Warunki ogólne prowadzenia pomiarów. Statystyczne metody opracowywania wyników pomiarów. Charakterystyka testów statystycznych nieparametrycznych i parametrycznych. Metody statystycznej kontroli jakości. Metody pomiaru podstawowych charakterystyk technologicznych i własności tekstyliów: gęstości, masy liniowej i powierzchniowej, nierównomierności rozkładu masy, skrętu nitek, długości włókien, własności wytrzymałościowych przy obciążeniach jedno i wielokrotnych, sprężystości, przewiewności, odporności na mięcie, odporności na wypychanie powietrzem i kulką, odporności na ścieranie, odporności na pilling, układalności oraz odporności na wybawienia.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/